Η Private Brands αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις που επιφέρει η κλιματική αλλαγή στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον χαράζει νέα ειδική στρατηγική που κινείται σε 2 άξονες:

  • την εύρεση λύσεων για την προσαρμογή των συνεργαζόμενων λιανεμπόρων στο νέο κλιματικό περιβάλλον, και
  • την προώθηση πράσινων προϊόντων, με σκοπό τη στήριξη των λιανεμπόρων που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν επενδύσεις στους τομείς καινοτόμων προϊόντων με οικολογικό αποτύπωμα και στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Κατηγορίες προϊόντων

  • Χρωμοκυνηγοί από 100% βισκόζη FSC certified
  • Ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων Bio , από 90% φυσικά συστατικά
  • Μωρομάντηλα Eco, 0% πλαστικό, 99% νερό
  • Πανάκια μικροϊνών, από 50 έως 100% ανακυκλωμένο πλαστικό
  • Υγρά πανάκια γενικού καθαρισμού βιοδιασπώμενα, 0% πλαστικό
  • Γάντια μίας χρήσης νιτριλίου βιοδιασπώμενα
  • Σφουγγαράκια κουζίνας από cellulose
  • Σφουγγαράκια κουζίνας με φίμπρα από ανακυκλωμένα υλικά